Utworzono: styczeń 2020 r.

1. Prawo do odstąpienia od umowy

1.1. Konsumentom w Unii Europejskiej przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy w terminie nie krótszym niż 14 (czternaście) dni od zawarcia umowy (dalej „Okres na Odstąpienie od Umowy”). Wszystkim naszym klientom przyznajemy trzydziestodniowy (30-dniowy) Okres na Odstąpienie od Umowy.

1.2. Okres na Odstąpienie od Umowy rozpoczyna się w dniu następującym po dniu dostarczenia zamówienia.

1.3. Jeżeli upłynął Okres na Odstąpienie od Umowy po dokonaniu zakupu, a produkt nie został nam zwrócony, nie podlega on wymianie ani nie przysługuje za niego zwrot pieniędzy.

2. Zobowiązania Klienta podczas Okresu na Odstąpienie od Umowy

2.1. Podczas Okresu na Odstąpienie od Umowy należy ostrożnie obchodzić się z produktem i z opakowaniem. Co do zasady można dotykać i oglądać produkt tak jak w sklepie, na przykład w celu dokładnego zapoznania się ze składem produktu. Produkty używane lub otwarte nie podlegają zwrotowi i nie przysługuje za nie zwrot pieniędzy.

2.2. Klient ponosi odpowiedzialność jedynie za utratę wartości produktu na skutek obchodzenia się z nim w sposób niezgodny z postanowieniami punktu 1.2.

3. Korzystanie z prawa do odstąpienia od umowy

3.1. W przypadku chęci skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy i skontaktowania się z nami albo poinformowania nas o takiej decyzji, należy uczynić to przed upłynięciem Okresu na Odstąpienie od Umowy, drogą mailową na adres team@thelondonlabs.com.

3.2. Produkt należy zwrócić tak szybko jak to możliwe, przed upływem Okresu na Odstąpienie od Umowy. Więcej informacji o sposobie zwrotu produktów można przeczytać w punkcie 5 niniejszej Polityki Zwrotów.

3.3. Należy zwrócić produkt wraz z wszelkimi akcesoriami, o ile to możliwe w oryginalnym opakowaniu i w niezmienionym stanie oraz zgodnie z możliwymi do wypełnienia i jasnymi instrukcjami z naszej strony.

3.4. Ciężar udowodnienia faktu prawidłowego i terminowego odstąpienia od umowy spoczywa na Kliencie.

3.5. Wszystkie koszty zwrotu produktu ponosi Klient.

3.6. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy wszystkie powiązane umowy ulegają rozwiązaniu z mocy prawa.

4. Nasze zobowiązania w przypadku odstąpienia Klienta od umowy

4.1. Jeżeli otrzymamy informację o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną, natychmiast wyślemy potwierdzenie odbioru takiej informacji.

4.2. Po otrzymaniu i sprawdzeniu zwracanego produktu prześlemy Klientowi wiadomość e-mail z potwierdzeniem, że otrzymaliśmy zwracany produkt. Poinformujemy również o przyznaniu albo nieprzyznaniu zwrotu pieniędzy za produkt.

4.3. W przypadku przyznania zwrotu pieniędzy proces zwrotu należności zostanie uruchomiony, a kwota zostanie Klientowi niezwłocznie zwrócona takim sposobem, jakim dokonano płatności (chyba że Klient wybierze inny sposób płatności), nie później niż 21 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy zwracany produkt.

4.4. Czas oczekiwania na wymieniany produkt może być różny w zależności od miejsca zamieszkania Klienta.

5. Zwrot produktu

5.1. Zależy nam na pełnym zadowoleniu Klientów z naszych produktów. Aby zwrócić produkt należy wysłać nam wiadomość z numerem zamówienia na adres team@thelondonlabs.com, a my zajmiemy się resztą. Do dokonania zwrotu niezbędne jest przekazanie nam dowodu zakupu. Brak dowodu zakupu może uniemożliwić nam dokonanie zwrotu pieniędzy.

5.2. Koszty wysyłki zwracanego produktu ponosi Klient. Koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi. W przypadku przyznania Klientowi zwrotu pieniędzy za produkt wszelkie poniesione przez nas koszty wysyłki zostają odliczone od zwracanej kwoty.

5.3. W przypadku zwrotu produktu zalecamy skorzystanie z usługi śledzenia przesyłki lub wykupienie ubezpieczenia przesyłki. Nie udzielamy gwarancji, że otrzymamy zwracany przez Użytkownika produkt.